In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we in deze site en elders binnen de onderneming omgaan met persoonsgegevens.

Via de website

In dit deel van de privacyverklaring omschrijven we hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, voor zover die op/middels deze site worden verzameld en verwerkt. Zo leggen we uit waar, hoe, waarom en hoe lang we eventuele persoonsgegevens opslaan. Daarnaast beschrijven we hier jouw rechten met betrekking tot die gegevens en hoe je van die rechten gebruik kunt maken.

Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, in de meeste gevallen omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die via onze website verwerkt worden:

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer (bij formulier-input of mailverkeer)
  • IP-adres (bij sitebezoek, formulier-input of mailverkeer)

Wij verzamelen en vragen niet bewust naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16, maar sluiten gebruik door jongeren ook niet expliciet uit (omdat dit technisch nauwelijks uitvoerbaar is). Bij eventuele vaststellen van dergelijk gebruik, kunnen wij gegevens uiteraard onmiddellijk verwijderen als expliciete toestemming van ouder of wettelijke voogd uitblijft.

Wij verzamelen geen zogeheten ‘gevoelige gegevens’.

Mogelijk stuur je ons via e-mail andere persoonsgegevens toe, die dan wel via de aan dit domein gekoppelde mailserver verwerkt worden.

Doel

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het leveren van betreffende dienst (om contact te leggen/onderhouden)
  • Het gebruik van betreffende dienst te kunnen volgen (uit oogpunt van security, bereik- en succesmeting)
  • Om je te informeren via onze nieuwsbrief
Opslag en bewaartermijn

Genoemde gegevens worden in een online database opgeslagen (domein-gekoppelde webhosting) , via een mailserver verwerkt (domein-gekoppelde mailhosting), in een externe backups gearchiveerd (cloud filehosting), en/of lokaal binnen onze eigen organisatie opgeslagen (op computer, smartphone, nas- en/of losse schijfruimte). Soms is het nodig bestanden met betrokken partijen te delen via een cloud-dienst. We kiezen altijd voor partijen binnen Europa, die voldoen aan de GDRP-/AVG-richtlijnen.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of dan administratieve bewaarplicht vereist (zakelijke correspondentie bijvoorbeeld); en uiterlijk tot een verzoek om verwijdering ons bereikt.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Voor alle gegevens geldt dat we te allen tijde vlot zullen meewerken aan inzien, wijzigen, verwijderen of porteren van jouw persoonsgegevens. Verzoeken daartoe zijn via e-mail in te dienen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken zelf geen persoonsgegevens aan derden. We kunnen gegevens wel inzetten voor eigen gebruik, als daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld voor communicatie of eigen marketing).

Externe partijen

Voor sommige diensten is de inzet van externe partijen als vanzelf vereist, bijvoorbeeld voor presentatie van YouTube-video (Google) en voor de nieuwsbrief (die geheel via MailChimp wordt geregeld). Zij kunnen middels hun eigen technieken gegevens verzamelen en jouw surfgedrag volgen. Hun diensten vallen soms onder Amerikaans recht dat op privacyterrein niet voldoet aan Europese normen. Voor het privacybeleid van deze partijen, verwijzen we naar hun eigen verklaringen. De inhoud en wijze van gegevensverzameling wijzigt regelmatig. We kunnen dit niet bijhouden en vermelden het daarom niet nader in onze eigen privacyverklaring. Waar mogelijk doen wij ons best om gegevensoverdracht zoveel mogelijk te beperken en anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan (bij betrokken hostingpartijen en lokaal). Als er ooit enige aanleiding is om hieraan te twijfelen, horen we dat graag en zullen wij dat onderzoeken en waar nodig passende maatregelen nemen.
Uiteraard kan je persoonsgegevens alleen invoeren via een beveiligde, versleutelde verbinding. En uiteraard beveiligen wij eigen toegang tot de gegevens waar nodig via tweestapsverificatie. Andere beveiligingsmaatregelen kunnen we hier in het kader van security maar beter niet communiceren, maar je kunt ons hier altijd over contacteren.

Cookies

Op onze website gebruiken we in principe geen cookies voor advertenties of om surfgedrag te volgen. We plaatsen slecht één cookie, een sessie-cookie dat technisch noodzakelijk is (een zogeheten 'functionele cookie'), dat volslagen anoniem is en alleen voor de duur van het bezoek bestaat.

Via onderneming

In dit deel van de privacyverklaring omschrijven we hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, voor zover die elders binnen de onderneming/organisatie worden verzameld en verwerkt. We vermelden alleen waar aanvulling nodig is op het privacybeleid zoals hierboven voor de website beschreven is beschreven.

Het vertrekpunt is: we gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en behandelen alles altijd vertrouwelijk.

Persoonsgegevens

We verzamelen complete NAW-gegevens voor onze administratie, voor zover door jouzelf verstrekt of via publieke bron verkregen, en betaalgevens voor zover deze onze diensten betreffen.

Doel

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het leveren van betreffende dienst (om contact te leggen/onderhouden, te kunnen informeren, factureren e.d.)
  • Het bijhouden van administratie (volgens wettelijke verplichting)
Opslag en bewaartermijn

Genoemde gegevens worden lokaal binnen onze eigen organisatie opgeslagen (op computer, smartphone, nas- en/of losse schijfruimte).

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of dan administratieve bewaarplicht vereist (zakelijke correspondentie bijvoorbeeld); en uiterlijk tot een verzoek om verwijdering ons bereikt (mits niet strijdig met wettelijke bewaarplicht).

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Voor alle gegevens geldt dat we te allen tijde vlot zullen meewerken aan inzien, wijzigen, verwijderen of porteren van jouw persoonsgegevens (verwijdering voor zover niet strijdig met wettelijke bewaarplicht). Verzoeken daartoe zijn via e-mail in te dienen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken zelf geen persoonsgegevens aan derden. We kunnen gegevens wel inzetten voor eigen gebruik, als daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld voor communicatie of eigen marketing).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er ooit enige aanleiding is om hieraan te twijfelen, horen we dat graag en zullen wij dat onderzoeken en waar nodig passende maatregelen nemen.

Externe partijen

Voor sommige diensten is de inzet van externe partijen vereist, bijvoorbeeld een adminsitratiekantoor, een assistent of een webdeveloper. Soms is ook invoering in software vereist, bijvoorbeeld een boekhoudprogramma, een relatie-applicatie of een mail-client. Ook hierin betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verstrekken we alleen wat noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Algemeen

Uiteraard kan je voor vragen of eventuele klachten altijd bij ons terecht. Bij blijvende zorgen over onze omgang met jouw persoonsgegevens, kan je je tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden.

Deze privacyverklaring kunnen we wijzigen zodra daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 19 januari 2021

Een en ander hebben we nader vastgelegd in Verwerkingsinventarisaties en Verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen. De hiervan afgeleide Privacyverklaring is afgeven door:

De Zangerij
Marjolein Koetsier
Kolkrijst 19, Hoogland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-40659098
KvK-nr. 32.117.795